Sieci Strukturalne

4Sieci strukturalne to system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowań. System umozliwia tworzenie sieci komputerowych lub podłączenie telefonów i innych urządzeń pracujących w sieci. Okablowanie strukturalne projektowane i wykonywane przez firmę Ancor jest  dostosowywane do rozwiązań istniejących w danym obiekcie i w pełni spełnia wymagania dotyczące transmisji sygnałów komputerowych i telefonicznych. Wykonujemy instalacje okablowania we wszelkich rodzajach obiektów. Prace prowadzimy ściśle według harmonogramów, gwarantując niezakłóconą pracę w trakcie trwania instalacji z zachowaniem wysokiego poziomu estetyki.

Dobrze zaprojektowana i wykonana sieć strukturalna z zastosowaniem najnowszych technologii  ułatwia rozbudowę, adaptację i modernizację.

Realizujemy zadania z zakresu okablowania strukturalnego dostosowane do potrzeb odbiorców bez względu na stopień zaawansowania projektu. Na infrastrukturę okablowania składają się między innymi takie elementy sieciowe jak okablowanie poziome i pionowe, punkty dystrybucyjne, magistrale między budynkowe w skład których, wchodzą komponenty w postaci kabli miedzianych i światłowodowych, złączki, szafy krosownice, panele, koryta, słupki itp.

W ramach realizacji projektu oferujemy:

  • analizę potrzeb - obejmującą doradztwo i ocenę stanu technicznego istniejących już sieci oraz modernizację i dostosowania ich do nowych potrzeb
  • analizę warunków technicznych
  • wykonanie koncepcji proponowanego rozwiązania a następnie projektu
  • wykonanie sieci - łącznie z dostarczeniem elementów aktywnych sieci komputerowej ( routery, haby, switche, itp.)
  • uruchomienie i konfiguracja systemu,
  • przeprowadzenie testów,
  • stały serwis i nadzór techniczny